16 Δεκεμβρίου 2016

dear Mr. FantasyDear Mr. Fantasy play us a tune
Something to make us all happy
Do anything, take us out of this gloom
Sing a song, play guitar, make it snappy


Eις επιθυμεί να απολαύσει το επεισόδιο εντός της οικίας του:ή εκτός:

click pic to download

ας γνωρίζει πως στη διάρκειά του ακούστηκαν τα παρακάτω τραγούδια:

 • Free Nelson Mandoomjazz - Black Sabbath 
 • The Nigel Kennedy Quintet feat Boy George – River Man [Nick Drake cover]
 • La Düsseldorf - La Düsseldorf 
 • Negativland - Nesbitt's Lime Soda Song 
 • La Femme - From Tchernobyl with Love
 • Cyril Collard-Someone 
 • Manic Street Preachers – 30 Years War [demo]
 • Leonard Cohen - Field Commander Cohen 
 • Lhasa de Sela feat Stuart a. staples - That Leaving Feeling 
 • ANT - Not Sleeping the Same Way 
 • Stanley Brinks and the Wave Pictures-Time For Me
 • Jack & Amanda Palmer - In the Heat of the Summer [Phil Ochs cover]
 • The Ruminaters - Alpaca King
 • Phantom's Divine Comedy Merlin
 • Robyn Hitchcock - The Crystal Ship
 • Jefferson Airplane - Lather
 • The Dentists-Doreen
 • The Smiths - Rubber Ring 
 • Coil - Fire of the Mind
 • Fall Of Saigon - so long
 • The Who - Behind Blue Eyes
 • The Clean - Sad Eyed Lady
 • The Chud - Teenage Frustration 
 • The Business – Hang Up Your Boots
 • The Psykicks-Be My Baby 
 • Death in Vegas - Neptune City
 • Traffic - Dear Mr. Fantasy


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails